zaterdag 30 januari 2016

Affiches inzamelactie daklozen.

Met het oog op "Wereldburgerdag", de komst van Christiaan (vrijwilliger van het inloopcentrum Chez Nous te Brussel) en de inzamelactie voor de daklozen van laatstgenoemd centrum gingen onze leerlingen begin januari onmiddellijk aan de slag met het maken van affiches en het bedenken van slogans die bovenvermelde actie konden ondersteunen. Je kan hier een paar van hun werkjes bewonderen.zondag 24 januari 2016

Wereldburgerdag 19 januari


De leerlingen van 1 methode volgden verschillende workshops onder het thema armoede. Zo kwam Christiaan ,een ex-dakloze, spreken over zijn ervaring, werd er een armoedespel gespeeld (zie foto) en keken ze naar een documentaire. De leerlingen hebben met de computer kennisgemaakt met PING (poverty is not a game). Een bewogen maar leerrijke dag!

1Lmb en 1Mama spelen Jingle Bells!